Bruno F. Wioska
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

Urodzony w Myslowicach.
Dyplom na Akademii Sztuk Pieknych
w Krakowie, Wydzial Grafiki w Katowicach
Tytul: Magister Sztuki,

Od roku 1971 - do 1976 zatrudniony w Red. "Panorama" w Katowicach jako Starszy Redaktor Graficzny.

W roku 1982 wspoluczestniczy w zalozeniu Tygodnika "TAK i NIE" gdzie pracuje jako kierownik dzialu graficznego do roku 1985

W latach 1975 do 1987 prowadzi wlasna Pracownie Reklamy.

W latach 1978 do 1980 zatrudniony w
Urzedzie Miejskim w Myslowicach jako Naczelny Plastyk Miasta

Od roku 1987 mieszka w Niemczech

Pracowal jako Grafik Designer w "BUND"
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
od 94 roku wlasne Atelier.
Wspolpraca z "BUND",
"EURONATUR - Europäische Naturerbe",
General Anzeiger, MODUL International oraz z Koncernem branzy olejowej
Do roku 1999 Czlonek
BDG -Bund Deutscher Grafik-Designer.
(zwiazek grafikow Niemieckich)

Od roku 2002 czlonek BBK Bonn.
Zwiazek Artystow Plastykow Niemiec.

Od roku 2005 Czlonek Zarzadu BBK Bonn

Zalozyciel i Przewodniczacy
Zarzadu Stowarzyszenia Kulturalnego oraz
Dyr. artystyczny ARS PORTA international e.V.

Udzial w licznych wystawach w Niemczech, Francji oraz w Polsce.

Dokladny wykaz w wersju niemieckiej